Нетната печалба на Q4 на Reliance спада с 39%, Jio регистрира ръст на печалбата от 79%

Компанията Reliance Industries също обяви най-голямата емисия на права в Индия от 53 125 рупии в съотношение 1:15 при цена от 1257 Rs на акция. Мукеш Амбани казаха, че въпреки страховитите предизвикателства, произтичащи от последиците от глобалната пандемия, тяхната компания за пореден път показа устойчиво представяне за ФГ 2019-20. Техните предприятия за петрол към химикали осигуряват стабилни печалби благодарение на интегрираното си портфолио, конкурентноспособност на разходите, гъвкавост на суровините и възможности за предлагане на продукти.

Така нетната печалба на индустриите Reliance е спаднала с 39% до 6 348 крори през тримесечието на март поради спада на цените на суровия петрол на фона на пандемичната ситуация на COVID-19, заяви компанията в борсата, подадена в четвъртък. Компанията е отчела печалба от 10 362 крони през същото тримесечие на миналата година. Reliance съобщи в четвъртък, че 38,73% годишен спад на консолидираната нетна печалба в размер на 6 348 крори за тримесечието, приключило на 31 март. Bottomline на RIL получи удар заради изключителната загуба от 4 267 рупии през тримесечието. За финансовата година, приключила на 31 март, нетната печалба спадна незначително с 0,59% на годишна база до 39 354 рупии. Миналата година цифрата възлизаше на 39 588 крони.

Нетната печалба на Reliance Industries е спаднала с 39% до 6348 рупии през март тримесечието поради спада в цените на суровия петрол на фона на ситуацията с COVID-19, заяви компанията в борсата, подадена в четвъртък. Компанията е отчела печалба от 10 362 крони през същото тримесечие на миналата година. Reliance Industries одобри план за набиране на средства от 53 125 крони чрез издаване на права, който според него е най-големият в Индия. Съотношението ще бъде 1:15 при цена от 1257 рупии. Организаторите на компанията ще се абонират за пълното им право на издаване на правата, както и за цялата отписана част.

Така че през тримесечието Reliance Industries претърпя еднократни загуби от 4 245 рупии на базата на непарични материални запаси, задържащи загуби в енергийния бизнес поради драматичен спад в цените на петрола, придружен от безпрецедентно унищожаване на търсенето поради тази пандемична ситуация.Прочетете също: Reliance Industries ще събере над 53 125 Cr чрез най-големия досега проблем с правата на индийска компания